Inden for indsatsområdet samarbejdes der om fælles forsknings- og uddannelsesinitiativer, der skal løfte den samlede indsats i sundhedsvæsenet over for mennesker med rehabiliteringsbehov.

Ikon - Hospitalslogo.png

Udover Human First-parterne indgår også kommunale repræsentanter i indsatsen.

Udfordringen

I takt med at flere og flere sygdomme kan behandles, stiger antallet af mennesker i verden, som skal leve med følgevirkning af sygdom.

Mennesker kan pga. kronisk sygdom, kritisk sygdom eller skade opleve, at deres evne til at fungere fysisk, psykisk eller socialt bliver udfordret.

Diagnoserne er mange, og ofte må et menneske kæmpe med flere sygdomme samtidigt. Men for det enkelte menneske handler det ikke om navne på sygdomme, men om de udfordringer, sygdomme fører med sig.

På tværs af diagnoser og sygdomme går en række funktionsnedsættelser, som rehabiliteringsindsatsen skal søge at afhjælpe.

Der er sket store fremskridt i behandlingen af både kronisk og kritisk sygdom, men der har ikke været tilstrækkeligt fokus på livet efter - og med - sygdom.

Der er behov for mere forskning, udvikling og uddannelse for at kunne ændre på dette.

Ambitionen

Tilsammen har vi de nødvendige kompetencer og ressourcer til forskning, udvikling og uddannelse i rehabilitering.

Men forskningsmiljøernes viden om hvordan man fremmer kroppens heling, og det hastigt stigende antal nye teknologiske løsninger, som kan kompensere kroppens funktionstab, skal møde menneskene hurtigere end i dag.

Både de mennesker der har behov for rehabilitering, deres pårørende og de fagprofessionelle, der skal hjælpe. Ved bl.a. at fokusere på funktion i stedet for diagnoser vil vi skabe banebrydende ny viden, som er relevant på tværs af sygdomme og diagnoser.

Ny viden og teknologi øges markant i øjeblikket, med et enormt om end uforløst, potentiale til at kunne hjælpe mennesker.

Vi vil indløse dette potentiale og give mennesker de bedst mulige vilkår for at overkomme eller leve godt med de udfordringer, deres sygdom har bragt med sig.

At sætte mennesket først og skabe resultater, der kan mærkes af mennesker med behov for rehabilitering, er både en faglig og en organisatorisk udfordring, som rækker ud over vores organisationer.

Indsatsen rummer derfor også et opgør med skarpe organisatoriske skel mellem fx forebyggelse, pleje og behandling, forskning og praksis og mellem sektorer.

 

Konkrete tiltag

Koordinationsudvalget

MidtRum - platform til deling af materiale