Inden for indsatsområdet samarbejdes der om fælles forsknings- og uddannelsesinitiativer, der skal løfte den samlede indsats i sundhedsvæsenet over for mennesker med sygdomme og skader i hjernen.Ikon - Hjerne.png

Udover Human First-parterne indgår også kommunale repræsentanter i indsatsen.

Udfordringen

Hjernesygdomme er et globalt problem, som vokser i takt med den gennemsnitlige levealder.

Når mennesker rammes af sydomme eller skade i hjernen, følger der ofte væsentlige funktionsnedsættelser og begrænsninger med, som rammer både det enkelte menneske og de pårørende.

De rammer også samfundsøkonomien i form af nedsat arbejdsevne og udgifter til langvarige behandlings- og rehabiliteringsforløb.

Ofte er mennesker med sygdom i hjernen ikke kun udfordret af selve funktionsbegrænsningen, men også af et samfund, der ikke altid forstår.

En styrket indsats for mennesker med sygdom eller skade i hjernen handler således ikke kun om behandling og forebyggelse, men netop om at skærpe fokus på mennesket, fremfor sygdommen.

Ambitionen

Midtjylland skal være et kraftcenter for uddannelse og udvikling af ny viden og ny praksis, der kan forebygge og hjælpe mennesker med sygdom og skade i hjernen.

Vores særlige styrke er, at vi ved at kunne praktisere en tilgang, der tager udgangspunkt i mennesket i stedet for i selve sygdommen.

Sammen kan vi skabe en vidensbaseret bevægelse, der rummer både basalforskning i laboratorierne, klinisk forskning, patientbehandling, folkesundhed og rehabilitering.

En bevægelse hvor drivkraften er et ønske om at blive klogere på de funktionsbegrænsninger, der opleves af mennesker med sygdom og skade i hjernen, på tværs af forskellige diagnoser.

Human First vil bibringe vores ambition en styrke og en åbenhed, der fremmer samarbejde med andre organisationer, kommuner og virksomheder, som lægger kræfter og ressourcer i arbejdet for at fremme sundhed for mennesker med sygdom og skade i hjernen.

Konkrete tiltag

Koordinationsudvalget

MidtRum - platform til deling af materiale