Inden for indsatsområdet samarbejdes der om fælles forsknings- og uddannelsesinitiativer, der skal løfte den samlede indsats i sundhedsvæsenet over for sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse og de praktiske uddannelsesforløb.

Ambitionen

Ambitionen er gennem intelligent uddannelse og banebrydende forskning at skabe grundlaget for et fremtidigt bæredygtigt sundhedsvæsen, til gavn for både studerende, medarbejdere og borgere.

Det gør vi ved at udvikle fælles lærings- og forskningsmiljøer, øge sammenhæng i præ- såvel som postgraduate uddannelsesforløb og skabe et fornyet fælles fokus på transitioner.

Ikon - Personer.png

Hvad arbejder vi med?

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Udfordringen

Teori og praksis er dybt forankret i sundhedsprofessionel uddannelse. Forholdet er dog særdeles komplekst og afføder næsten altid en diskussion og en potentiel konkurrencesituation, som kan være en svaghed for de måder, vi bedriver uddannelse på.

Vekselvirkningen mellem teoretisk uddannelse og praktiske uddannelsesforløb er måske det mest klassiske træk ved de sundhedsfaglige professionsuddannelser. Det er en styrke, men også en potentiel svaghed, og derfor skal vi nytænke forholdet og de implikationer, det skal have for de sundhedsprofessionelle uddannelser.

Fra de studerende og de nyuddannedes perspektiv er den kontinuerlige vekselvirkning mellem det skolastiske og det kliniske en udfordring. Hvis patienterne og borgerne prioriteres først, kan den lærende i et uddannelsesperspektiv opleve, at uddannelse ikke prioriteres tilstrækkeligt.

Denne prioritering kan resultere i en oplevelse af, at der ikke er tilstrækkelig tid til introduktion, vejledning og undervisning i løbet af praktikforløbene.

I overgangen fra uddannelse til professionsudøvelse handler det også for de nyuddannede om oplevelsen af mangel på introduktion og oplæring i de første måneder af et ansættelsesforløb.

Dette kan for de nyuddannede resultere i en oplevelse af utilstrækkelighed i mødet med det professionelle ansvar. Både under studiet og som nyuddannet kan konsekvensen være risiko for frafald.

Tilsvarende kan mødet med et højt arbejdspres samt stigende krav om mål- og opgaveopfyldelse på studiet såvel som på arbejdspladsen føre til et fravalg af den sundhedsprofessionelle praksis med risiko for forværring af problemer med rekruttering og fastholdelse.

Hvad forventer vi?

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvidbog

Konkrete tiltag

Koordinationsudvalget

MidtRum

Logo - screenshot - human first.png