I Human First samarbejder vi om foreløbigt tre store indsatsområder:

Der er inden for hvert område nedsat programgrupper, hvor fagfolk på tværs af organisationerne udpeger og realiserer konkrete fælles initiativer, der har til formål at løfte områderne til et endnu højere niveau. 

Programgrupperne for de første to indsatsområder - "Sygdomme og skader i hjernen" og "Mennesker med rehabiliteringsbehov" - har i starten af 2019 fået godkendt en række forslag til initiativer, som parterne skal arbejde sammen om at realisere i de kommende år. Initiativerne er beskrevet i hvidbøger:

Arbejdet med udarbejdelse af hvidbog for "Sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse og de praktiske uddannelsesforløb" vil foregå hen over 2. halvår 2019 med forventning om at have en hvidbog for området klar i starten af 2020.  

Logo Via University College           

     Logo Aarhus Universitet

logo Region Midtjylland