Samarbejde om banebrydende forskning og intelligent uddannelse - for bedre sundhed og samfund.

Visionen bygger på den fælles grundfortælling, som udgør fundamentet for vores samarbejde:

Baggrund for Human First

1. Mennesket først

Når VIA University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet går sammen om Human First er det ikke blot for at optimere regionens sundhedstilbud og -ydelser.

Det er heller ikke blot for at koordinere forskning, uddannelse og behandling på sundhedsområdet.

Det er med en drøm om at gøre Midtjylland kendt som det sundeste sted på jorden. For de mennesker, der bor her. Men også for alle de mennesker, der ikke gør.

2. Det sundeste sted på jorden kan ligge lige midt i Danmark

Vi er tre stærke organisationer, som sammen har et stort potentiale for at gøre en forskel. Det er ikke blot en mulighed, men en forpligtelse.

En forpligtelse vi har over for samfundet og den enkelte borger til i fællesskab at sikre de bedste sundhedstilbud. Vi har en enestående chance for at skabe noget stort - og sundt.

Et eksempel, som andre vil lade sig inspirere af, på hvordan sammenhængende forskning, uddannelse og implementering både kan forbedre den lokale borgers sundhedstilbud og den globale borgers grundlag for et sundt liv.

3. Samfund betyder finde sammen. Og finde noget sammen

VIA University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet. Fællesnævneren er egentlig ikke sundhed. Men mennesket i samfundet.

Vi arbejder for det fælles ve og vel. Og vi samarbejder om en grundlæggende opgave. At mennesker ikke bliver patienter - og at patienter bliver behandlet som mennesker.

Det er en opgave, som kun kan løses i fællesskab - ikke blot mellem parterne i Human First, men i et samarbejde med øvrige aktører.

4. Fra fakultet til faktisk. Og vice versa

Sundhedsmæssig forskning, uddannelse og behandling er dybest set tre sider af samme sag. Men lige nu er der ofte længere mellem uddannelse, forskning og behandling end blot den fysiske afstand mellem fagmiljøer.

Vores samarbejde handler om en langt kortere vej fra ny viden til patienten. Og fra patienten til forskningen.

5. Det handler om viden. Lagt sammen

Vi er rundt regnet 35.000 medarbejdere i Human First. Med hver vores kompetencer. Fra DNA-forskning til slidgigt hos slagteriarbejderen.

Men ingen af os ved lige så meget som os alle sammen til sammen. Og det er det, der er fundamentet for vores samarbejde.

6. Fra samspil til sundhed

Human First er en organisation med tre parter, der hver for sig er store.

Meningsfulde beslutninger og effektiv organisering er afgørende, men der kan være stor afstand mellem beslutninger og den virkelighed, medarbejderne står i.

Vi vil sikre et let og adræt samspil mellem vores organisationer, hvor strukturelle barrierer ikke står i vejen for vigtige beslutninger og faglige initiativer.

Strategien er simpel: Mennesket først.

Logo - screenshot - human first.png