Succeskriterier for Human First 2019-2020

Banebrydende forskning

 • Hver programgruppe har udarbejdet protokol til minimum to forskningsprojekter
 • Der er udarbejdet en samarbejdsmodel for forskning på tværs af Human First
 • Universitetsalliancer ved AU og VIA har affødt sundhedsforskning med Human First som deltager

Intelligent uddannelse

 • Der er udarbejdet en samarbejdsmodel for uddannelse på tværs i Human First
 • Der er udviklet en model for håndtering af transitioner i de teoretiske og kliniske uddannelser både på grunduddannelsesniveau og efter- og videreuddannelsesniveau på tværs i Human First

Bedre sundhed og samfund

 • Hver programgruppe har udarbejdet minimum ét fagligt/organisatorisk udviklingsprojekt med henblik på implementering
 • Der er udarbejdet en samarbejdsmodel for implementering og videreudvikling af programgruppernes initiativer
 • Der er udviklet grundprincipper for borgerinddragelse

Øvrige initiativer

 • Der er udarbejdet hvidbøger til igangsætning af prioriterede indsatsområder
 • Hver programgruppe har afholdt minimum én tværfaglig temadag
 • Med baggrund i programgruppernes arbejde er der for det første afsendt ansøgninger om ekstern finansiering af fortsat forsknings- og udviklingsarbejde og for det andet indgået samarbejde med parter fra erhvervslivet
 • Der er etableret et formaliseret samarbejde med King's Health Partners i London og minimum én anden international partner med sammenlignelig vision og ambition
 • Der er udarbejdet en model for inddragelse af kommunerne i aftalegrundlaget for Human First med hensyn til forskning og uddannelse
 • Kendskabet til Human First er udbredt ved jævnlig medieomtale og afholdelse af årlige konferencer
 • Der er indarbejdet en elektronisk model til at kommunikere visionen for Human First og realiseringen heraf såvel internt blandt partnere som eksternt til samarbejdsparter og interessenter