Succeskriterier for Human First 2019-2020

Banebrydende forskning

 • Hver programgruppe har udarbejdet protokol til minimum to forskningsprojekter
 • Der er udarbejdet en samarbejdsmodel for forskning på tværs af Human First
 • Universitetsalliancer ved AU og VIA har affødt sundhedsforskning med Human First som deltager

Intelligent uddannelse

 • Der er udarbejdet en samarbejdsmodel for uddannelse på tværs i Human First
 • Der er udviklet en model for håndtering af transitioner i de teoretiske og kliniske uddannelser både på grunduddannelsesniveau og efter- og videreuddannelsesniveau på tværs i Human First

Bedre sundhed og samfund

 • Hver programgruppe har udarbejdet minimum ét fagligt/organisatorisk udviklingsprojekt med henblik på implementering
 • Der er udarbejdet en samarbejdsmodel for implementering og videreudvikling af programgruppernes initiativer
 • Der er udviklet grundprincipper for borgerinddragelse

Øvrige initiativer

 • Der er udarbejdet hvidbøger til igangsætning af prioriterede indsatsområder
 • Hver programgruppe har afholdt minimum én tværfaglig temadag
 • Med baggrund i programgruppernes arbejde er der for det første afsendt ansøgninger om ekstern finansiering af fortsat forsknings- og udviklingsarbejde og for det andet indgået samarbejde med parter fra erhvervslivet
 • Der er etableret et formaliseret samarbejde med King's Health Partners i London og minimum én anden international partner med sammenlignelig vision og ambition
 • Der er udarbejdet en model for inddragelse af kommunerne i aftalegrundlaget for Human First med hensyn til forskning og uddannelse
 • Kendskabet til Human First er udbredt ved jævnlig medieomtale og afholdelse af årlige konferencer
 • Der er indarbejdet en elektronisk model til at kommunikere visionen for Human First og realiseringen heraf såvel internt blandt partnere som eksternt til samarbejdsparter og interessenter

Logo Via University College           

     Logo Aarhus Universitet

logo Region Midtjylland