VIA University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet indgår med denne aftale et tæt strategisk samarbejde under navnet Human First.

Formålet er at styrke forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet,og de tre organisationer bidrager hertil med hver sine kompetencer, styrker og formål.

Aktørerne på sundhedsområdet bliver i stigende grad afhængige af hinanden for at løse de opgaver, de hver især er stillet, og med Human First ønsker VIA University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet at samle kræfterne om de fælles ambitioner for et stærkt sundhedsvæsen.

Samarbejdet i Human First sker inden for rammerne af de tre overordnede bilaterale strategiske partnerskabsaftaler, der er indgået mellem de tre organisationer om bidrag til løsning af de store fælles samfundsudfordringer.

Du kan hente hele partnerskabsaftalen som pdf.

Aftalen erstatter Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health (interimaftale), underskrevet februar 2017.