Projektet "Kommunal hjerterehabilitering - en analyse af frafald"

Human First har i samarbejde med forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM  modtaget kr. 500.000 til forskningsprojektet "Cardiac rehabilitation in the primary health setting - An analysis of dropout" med den danske titel "Kommunal hjerterehabilitering – en analyse af frafald".

Læs mere om projektet (PDF).

Projektet hører under indsatsområdet "Mennesker med rehabiliteringsbehov", som du kan læse mere om her (via fanen "Indsatser").

Omosfelt1.png