Medlemmer - "Mennesker med rehabiliteringsbehov"

Merete Stubkjær Christensen
Ledende overlæge
Formand og repræsentant for Region Midtjylland
Hammel Neurocenter
Mail: mereci@rm.dk

Dorthe Sørensen
Lektor, Ph.d.
Repræsentant for VIA University College
Sygeplejerskeuddannelsen
Mail: dsor@via.dk

Sanne Angel
Lektor
Repræsentant for Aarhus Universitet
Institut for Folkesundhed, Sygepleje
Mail: angel@ph.au.dk

Jens Bejer Damgaard
Sundhedschef
Repræsentant for kommunerne
Holstebro Kommune
Mail: jens.bejer.damgaard@holstebro.dk

Klik her for en komplet oversigt over formændene for de enkelte arbejdsgrupper (PDF).

Medlemmer - "Sygdomme og skader i hjernen"

Henning Andersen
Klinisk lærestolsprofessor
Formand og repræsentant for Aarhus Universitet
Institut for Klinisk Medicin
Mail: hennande@rm.dk

Jesper Dahlgaard
Docent og forskningsleder
Repræsentant for VIA University College
Sundhedsfremme og rehabilitering, Center for Forskning, fysioterapiuddannelsen
Mail: jesd@via.dk

Ulla Primdahl Veng
Oversygeplejerske, Neurologi
Repræsentant for Region Midtjylland
Regionshospitalet Viborg
Mail: ulla.veng@viborg.rm.dk

Klik her for en komplet oversigt over ansvarlige og medlemmer af de enkelte projektgrupper (PDF).

Medlemmer - "Sammenhæng mellem teori og praksis"

Torben Bæk Hansen
Professor, Ledende overlæge Ph.d.
Institut for Klinisk Medicin
Mail: torben.baek.hansen@clin.au.dk

Mads Skipper
Kontorchef
Sundhedsuddannelser, Koncern HR, Region Midtjylland
Mail: madsskip@rm.dk

Gitte Nørgaard
Chef for sygeplejen
Sundhed og Ældre, Herning Kommune
Mail: gitte.noergaard@herning.dk

Karen Paaske
RN, cand.pæd., Ph.d.
Sygeplejerskeuddannelsen, VIA UC
Mail: kpa@via.dk

Klik her for en komplet oversigt over programgruppen (PDF).