Strategisk Projektledelse

Per Jørgensen
Cheflæge, dr. med. i Region Midtjylland
Mail: per.joergensen@rm.dk
Tlf: 2066 3384

Aase Lydiksen
Executive Director, Human First i VIA
VIA University College
Mail: aal@via.dk
Tlf: 8755 2960

Sekretariat

Margarete Pfau
AC-Fuldmægtig
Region Midtjylland
Mail: marpfa@rm.dk
Tlf: 9243 2925

Mette Hyldgaard Poulsen
Specialkonsulent
Aarhus Universitet
Mail: mettehp@au.dk
Tlf: 9352 2085

Katrine Svane Jørgensen
Specialkonsulent
Region Midtjylland
Mail: katjor@rm.dk
Tlf: 2135 6542

Maria Bredal Petersen
AC-fuldmægtig
Region Midtjylland
Mail: maria.bredal@rm.dk
Tlf: 23818532

Victoria Draborg
Studentermedhjælper
VIA University College
Mail: vjud@via.dk
Tlf: 42497770

Funding Agency

Funding Agencys formål er at understøtte forskerne i Human First i projektbeskrivelserne og fondsansøgninger.

Du finder kontaktinformationerne på Funding Agency her.

Kommunikation og hjemmeside

Anders Zimmer Hansen
Kommunikationskonsulent
Mail: anrhan@rm.dk

Koordineringsudvalg for indsatser

Du finder kontaktinformationerne på koordineringsudvalgene her.

Logo - screenshot - human first.png