I Human First samarbejder vi om foreløbigt tre store indsatsområder:

Der er inden for hvert område nedsat programgrupper, hvor fagfolk på tværs af organisationerne udpeger og realiserer konkrete fælles initiativer, der har til formål at løfte områderne til et endnu højere niveau. 

Programgrupperne for de første to indsatsområder - "Sygdomme og skader i hjernen" og "Mennesker med rehabiliteringsbehov" - har i starten af 2019 fået godkendt en række forslag til initiativer, som parterne skal arbejde sammen om at realisere i de kommende år.

"Sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse og de praktiske uddannelsesforløb" fik deres hvidbog godkendt i maj 2020.

Initiativerne er beskrevet her:

Logo - screenshot - human first.png