FEBRUAR-MARTS 2022: Kursus for rehabiliteringsambassadører

I takt med at flere og flere sygdomme kan behandles, stiger antallet af mennesker, som skal leve med følgevirkninger af sygdom. 

For det enkelte menneske handler det ikke om navne på sygdomme, men om de udfordringer, sygdomme fører med sig. På tværs af diagnoser og sygdomme kan der være en række funktionsnedsættelser, som en rehabiliteringsindsats skal søge at afhjælpe.

Der er sket store fremskridt i behandlingen af mange sygdomme, men der er ikke altid tilstrækkelig fokus på livet efter – og med – sygdom.

  • Formålet med kurset er at give deltagerne kompetencer til at udbrede forståelsesrammen for rehabilitering og dens implikationer for planlægning og udførelse.
  • Rehabiliteringsambassadører skal gå forrest og implementere fælles sprog og metode for rehabilitering i kommuner og hospitaler i Region Midtjylland, herunder også socialområdet.
  • Det er en forventning, at uddannede ambassadører indgår i planlægningen af kommende kursusforløb og undervisningen for nye rehabiliteringsambassadører og -netværk.

IKAST (I GANG)

Lokation:VIA Pædagog-uddannelsen Ikast, Bøgildvej 10, 7430 Ikast

Datoer: Onsdag den 29. september, 26. oktober og 23. november 2021

AARHUS

Datoer: Tirsdag den 1. februar, torsdag den 3. marts og mandag den 28. marts 2022

Lokation: Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus

TILMELDING: Du tilmelder dig via Plan2learn her

Læs mere: Se programmet for dagen her (Word-format) - PDF-format


Human First Forskningssymposium (UDSAT)

"Rehabilitering i et helhedsperspektiv - med afsæt i viden fra hjerterehabilitering"

Dato: Arrangementet er pga. corona-situationen udsat – ny dato følger

Lokation: Aarhus N

Læs mere: Se mere om symposiet (PDF).


Tværprofessionel Uddannelses-workshop (UDSAT)

"Vi udvikler nye tværprofessionelle og tværsektorielle studieforløb"

Dato: Arrangementet er pga. coronasituationen udsat – dato følger, når den er fastsat.

Dato, lokation og tid er ved at blive afklaret.

Læs mere: Se mere om workshoppen (PDF).